Svar på våra inlämnade frågor?…

Föreningen Ornöborna fick ett snabbt svar av Haninge kommuns styrelseordförande Meeri Wasberg:
Svar på brev från Föreningen Ornöborna om ornöfärjan 1 och 2017_143_AVS_Farjelinjen_Dalaro_Orno_v1_0 1
Tack för snabbt svar, men det var inte riktigt svar på frågorna… Förtsättning följer.

Posted in Nyheter

Färjan och vattenförsörjning på Ornö

Den 6:e augusti lämnade Föreningen Ornöborna in följande dokument till Haninge kommun:
Färjan och H2O

Posted in Nyheter

Ornö 2025 Visionen – ett idéprogram

I eftertankens kranka blekhet så är det betydligt lättare att förstå “Minnesanteckningarna från mötet den 2/6″ ifall man tagit del av den information som delades ut på mötet. Så till alla Er som inte kunde vara med, misströsta inte! Här nedan finns dokumenten att läsa. Vi i föreningen Ornöborna vill också förtydliga att detta är ETT utav alla de projekt som skapades på Ö för Ö dagarna i februari 2017. För att se alla Ö för Ö projekt, gå in på www.oforo.se.
Ornö broschyrOrnö Ideprogram

Posted in Nyheter

Minnesanteckningar från uppföljningsmöte Ö för Ö 180602

I lördags ägde ett Ö för Ö-uppföljningsmöte rum gällande projektet Ornö 2025 – Visionen.
Här nedan kan man läsa de minnesanteckningar som fördes under mötet. Läs gärna!
180602

Posted in Nyheter

Information från föreningen Ornöborna

ORNÖBLADET 1Vi i föreningen Ornöborna har tagit ett beslut om att ge ut “Ornöbladet” en gång per kvarttal.
Vi kommer att sätta upp detta blad på vissa ställen runt ön som vi tror får flest läsare.
Har Ni synpunkter på detta eller har Ni frågor Ni vill att vi skall ta upp, maila gärna styrelsen på:
styrelsen@ornoborna.se
Och om Ni vill bli medlem i föreningen så sätt in 125 kr på pg. 36 59 60-4. 25kr av medlemsavgiften går oavkortat till Sjöräddningsstationen Ornö.

Posted in Nyheter

Lite ny och uppdaterad information om vår arbete

Vi jobbar långsiktigt i många frågor, läs gärna det bifogade Ornöbladet! IMG_1579ORNÖBLADET

Posted in Nyheter

Ö för Ö – Ornö skärgård 16-17 februari 2017

Länsstyrelsen bjuder in till Ö för Ö. Syftet är att skapa samarbete mellan lokala och offentliga aktörer inom service- och utvecklingsfrågor i Ornö skärgård. Länsstyrelsen arbetar nedifrån och uppåt, vilket betyder att en lokal förankring är central.

Under dagarna kommer vi tillsammans att arbeta fram gemensamma prioriteringar för Ornö skärgårds fortsatta utveckling samt försöka enas om insatsområden utifrån lokala behov. Dagarna riktar sig till företagare och boende i Ornö skärgård samt till tjänstemän och politiker från Haninge kommun, Länsstyrelsen, Landstinget, SIKO och Skärgårdsstiftelsen.

Konferensens upplägg bygger på att deltagarna medverkar båda dagarna.

Anmäl ditt deltagande så snart som möjligt men SENAST fredag 20:e januari.

Länsstyrelsen kommer att uppdatera anmälningssidan med program och underlag när konferensen närmar sig.

Gör din anmälan här:

http://sv-se.invajo.com/event/länsstyrelsenistockholm/ÖförÖornöskärgård

För mer information:
www.oforo.se

Kontakt:
Rebecca Berlin
rebecca.berlin@lansstyrelsen.se
010-223 13 66

img_9587

Posted in Nyheter