Den bästa placeringen av vindkraftverk

Användningen av Stockholms skärgård är såväl en lokal som regional fråga. Andra kommuner har haft synpunkter på de aktuella planerna och Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett flera områden ute till havs som Riksintresse för vindkraft. Ornöborna har inget emot en etablering av vindkraftverk i en miljö där de inte stör människor, natur, kultur. Varför inte etablera vindkraft i de av Länsstyrelsen anvisade områdena i större vindkraftsparker? Vindkraftverk skall naturligtvis placeras i den mest lämpliga miljön. Ornö är ingen lämplig placering och gör mer skada än nytta.

Posted in Nyheter