Protestlista

Namninsamlingen mot vindkraft på Ornö avslutades den 1 juli 2012, den samlade 232 namn. Så här löd texten:

NEJ till vindkraftverk på Ornö!

Kommunen planerar att etablera maximalt 50 vindkraftverk på Ornö; 25 på södra och 25 på norra ön.

* Många av dessa kommer att placeras inom och i direkt anslunting till BRONSÅLDERSBOSÄTTNINGAR med skärvstenshögar, röjda odlingsområden, stensättningar, enstaka och i grupp.

* Minsta påverkan på ROVFÅGELSTAMMEN kan vara förödande på tillväxt och vidmakthållande av bl.a. havsörn. Flera dokumenterade havsörnsbon finns inom de båda planerade vindkraftsområdena på norra och södra ön.

* Ornös invånare har sökt sig till ön därför att de vill leva i en oexploaterad kulturbygd som är fri från tätorternas ständigt pågående brus och buller. TYSTNADEN kommer att vara ett minne blott.

Säg NEJ till vindkraft på Ornö, eftersom det innebär ett icke reversibelt intrång i en opåverkad naturmiljö!

Som många andra är även vi positiva till miljövänliga alternativ men i detta fall skulle det vara mycket olämpligt med en sådan koncentration av stora aggregat med allt vad det innebär av miljöförstöring.

Med vänlig hälsning


Den här namninsamlingen startades den 22 mars 2010 av Ing-Marie Berg Granström
Insamlingen avslutades den 1 juli 2012

 

Listan med undertecknarna finns här.


Posted in Nyheter