Bredband

fiber

Grävning för fiber (bilden är ej tagen på Ornö)

Goda telekommunikationer och bra bredband är en förutsättning för en positiv utveckling av vårt Ornö. Snart försvinner vårt kopparnät. Ersättningen får vi fixa själva.

De två föreningarna Ornö Skärgårds Intresseförening (OSIF) och Föreningen Ornöborna (FOB) påbörjade tillsammans med några entusiaster arbetet med att utreda vad som krävs för att vi ska få telekommunikationer i toppklass.

Föreningen Ornö Fiber har nu bildats med syfte att etablera ett optiskt fibernät på Ornö. Sedan hösten 2012 har Ornö Fiber en egen hemsida som vi hänvisar till för aktuell information om behov, teknik och ekonomi kring fibernät.

Där finns information om: Varför räcker inte 4G, vad behövs för HD TV, och framför allt anmäl ditt intresse.

Om det ska bli ett fibernät krävs att tillräckligt många visar intresse, så anmäl dig nu!

 

Sedan tidigare har vi intressanta länkar om fibernät:

Artikel i Ornö skärgårds nyheter (OSN våren 2011) om fiber på Ornö

Design av stora fibernät (från en konferens 2007, på engelska) Bilder Text

Nyttan av bredband – en fallstudie av sex kommuner april 2011 (framtagen för BredbandsForum)

Artikel i SvD 2011-05-03 om “Renässans för det fasta nätet”

Tänkt stamnät för fiber på Ornö (ca. 80 km)

Leader UROSS rapport Infrastruktur i Ornö socken

Föreslagen principskiss för Ornö socken fibernät

Titta på en föreläsning om fiberkablar som Stefan Gistvik (vår kursledare 19-20/2) höll med anledning av Nobelpriset i fysik 2009.

http://www.slice.se/Nobel.html (scrolla ner till Stefans video, den är ca 18 minuter lång)

Mats Erixons presentation på mötet i Bygdegården 22 januari 2011

Information om bredband i glesbygd (byalagsmodellen)

Studie om IT i skärgården hösten 2010

Leave a Reply