Stöd Ornöborna

Vi behöver ditt stöd och vill rekrytera dig till vår förening för att tillsammans påverka Ornös framtid och utveckling. Med dig som medlem ökar våra möjligheter att påverka kommunens politiker m.fl.
Permanent och fritidsboende med familj kan bli medlemmar i Ornöborna genom insättning av medlemsavgiften om 125 kr per person på postgiro 36 59 60-4.
Eller Swish: 1231839638

Ange namn och adress.
Av din medlemsavgift går 25 kr oavkortat  till Sjöräddningssällskapets (SSRS) lokala sjöräddningsstationen i Kyrkviken, Ornö.

info@ornoborna.se