Information från föreningen Ornöborna

ORNÖBLADET 1Vi i föreningen Ornöborna har tagit ett beslut om att ge ut “Ornöbladet” en gång per kvarttal.
Vi kommer att sätta upp detta blad på vissa ställen runt ön som vi tror får flest läsare.
Har Ni synpunkter på detta eller har Ni frågor Ni vill att vi skall ta upp, maila gärna styrelsen på:
styrelsen@ornoborna.se
Och om Ni vill bli medlem i föreningen så sätt in 125 kr på pg. 36 59 60-4. 25kr av medlemsavgiften går oavkortat till Sjöräddningsstationen Ornö.

Posted in Nyheter