Minnesanteckningar från uppföljningsmöte Ö för Ö 180602

I lördags ägde ett Ö för Ö-uppföljningsmöte rum gällande projektet Ornö 2025 – Visionen.
Här nedan kan man läsa de minnesanteckningar som fördes under mötet. Läs gärna!
180602

Posted in Nyheter