Minnesanteckningar 190814

Onsdagen den 14:e augusti välkomnade vi Kristina Yngwe (ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet), Gustav Hemming (Skärgårdsregionsråd), Petri Salonen (ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Haninge kommun) och Ulla-Britt Öhman (vice ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Haninge kommun. Skärgårdsrådet, Haninge kommun)
Med på mötet var markägare Catharina Stenbock Lewenhaupt, Lolotte Stenbock Lilliehöök, Axel Lilliehöök och Staffan Paues. Från föreningen Ornöborna närvarade ordförande Per-Erik Åkerman, vice ordförande Bo Granström samt sekreterare Beryl Granström. Här kan ni läsa Minnesanteckningarna från mötet: 190814

Posted in Nyheter