Ornöfärjan

I och med Ornöfärjans samfällighetsförening inbjöd till en extrastämma (16/12-19)för att besluta om att ta lån för att investera i ett nytt färjfäste, flytta ett samt renovera ett för att ha i reserv; valde Föreningen Ornöborna att sända bifogat mail till Ordförande i Ornöfärjans samfällighet, Ordförande i Haninge kommuns styrelse och stadsbyggnadsnämnd samt Enhetschefen för utredning på Trafikverket. Se bilaga: Färjan 200117
Lägg där till att alla som äger en fastighet på Ornö måste vara med i Ornöfärjans samfällighet och därmed blir borgenärer för ett lån.
Vi i Föreningen Ornöborna har alltid sett en skillnad på beställare och entreprenör, d.v.s. Ornöfärjans Samfällighetsförening beställer och betalar för utförandet av färjetrafiken av entrepenören Ornö Sjötrafik AB.

Posted in Nyheter