Årsmötesprotokoll 200829

IMG_2664

Hej Alla,
I lördags kunde föreningen äntligen genomföra vårt ordinarie årsmöte efter vårens försening.
Nio tappra medlemmar närvarande. Styrelsen kommer att jobba vidare med de ärenden som årsmötet beslutade.
Se bifogat protokoll: ÅM2020

Posted in Nyheter