Tidningen mitt i Haninge

Information om frågor som Föreningen Ornöborna arbetar med:

Efter oktober 2020 så distribueras inte den samhällsinformerande gratistidningen Mitt i Haninge i brevlådorna på Ornö.

Det beror på att de som ger ut tidningen gått från att låta Post Nord dela ut tidningen till att låta SDR (Svensk Direkt Reklam) dela ut Mitt i Haninge.

På redaktionen för Mitt i tidningarna svarar man att: “Detta är inget vi aktivt jobbar med. Alla kan ta del av tidningsinnehållet digitalt. Vi lever i en demokrati och välkomnar allas synpunkter.”

Vidare så är man på redaktionen för tidningen Mitt i Haninge medvetna om att det är flera personer från Ornö som anmält sitt missnöje med att tidningen har uteblivit.

Sedan tidigare så har föreningen Ornöborna tagit upp frågan ett antal gånger i Haninge Kommuns Skärgårdsgrupp. Där har vi tyvärr inte heller nått något gehör. Det senaste försöket att belysa detta var via ett mail till Tidningen Skärgårdens chefredaktör. Hans svar var att han skulle tala med sina kollegor och se ifall detta var en fråga de skulle engagera sig i.

Så, fortsättning följer i denna fråga innan vi kan se en lösning.

Styrelsen i föreningen Ornöborna lägger många ideella timmar på att värna om att Ornöborna (fastboende och fritidsboende samt alla på omkringliggande öar) skall ha det så bra som möjligt.

Styrelsen

Föreningen Ornöborna

Posted in Nyheter