Blog Archives

Vi har bytt bank

Hej Alla, Föreningen Ornöborna har bytt bank till Handelsbanken Dalarö. Nytt kontonummer är: 5555-2087. Vi i styrelsen önskar alla gamla och nya medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År, var rädda om varandra!

Posted in Nyheter

Föreningen Ornöbornas stadgar

Hej Alla, Eftersom vi i styrelsen jobbar med att ändra våra stadgar så här i vår digitala värld, har jag som sekreterare skrivit av våra nuvarande stadgar i ett nytt dokument. Stadgar2002 För alla som vill se våra original stadgar,

Posted in Nyheter

Årsmötesprotokoll 200829

Hej Alla, I lördags kunde föreningen äntligen genomföra vårt ordinarie årsmöte efter vårens försening. Nio tappra medlemmar närvarande. Styrelsen kommer att jobba vidare med de ärenden som årsmötet beslutade. Se bifogat protokoll: ÅM2020

Posted in Nyheter

Uppdatering föreningen Ornöbornas årsmöte

Nu har vi skickat ut kallelse till årsmöte och hoppas på att vädergudarna är med oss. Väl mött!

Posted in Nyheter

Återvinningsstation Ornö

Äntligen så har vi en Återvinningsstation på en plats som passar oss alla. Och det betyder också att vi alla har ett ansvar. Ett ansvar att INTE slänga saker bredvid fyllda kärl. NEJ. Nedan följer information om hur man meddelar

Posted in Nyheter

Föreningens årsmöte 2020

Hej alla nuvarande och blivande medlemmar! Under rådande omständigheter med coronavirusets härjningar vet vi i styrelsen inte idag när vi kan hålla vårt årsmöte. Vi håller oss uppdaterade och så snart Folkhälsomyndigheten ger klartecken om att vi kan samlas igen

Posted in Nyheter

Ornöfärjan

I och med Ornöfärjans samfällighetsförening inbjöd till en extrastämma (16/12-19)för att besluta om att ta lån för att investera i ett nytt färjfäste, flytta ett samt renovera ett för att ha i reserv; valde Föreningen Ornöborna att sända bifogat mail

Posted in Nyheter