Dispensansökan avlopp

Vill du ansöka om dispens med att anlägga nytt avlopp?

Här har vi sammanställt tre förslag till hur du kan skriva en dispensansökan.

Utgå ifrån ett av nedanstående tre förslag, skriv in dina uppgifter och maila  till:

SMOHF Stefan Engblom, stefan.engblom@smohf.se

Skicka även en cc till följande två:

  1. Haninge kommun Peter Olevik – Dunder, peter.olevikdunder@haninge.se
  2. Föreningen Ornöborna, info@ornoborna.se

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Om din fastighet ligger i Kyrkviksområdet:

Avlopp – Dispensansökan Ornö

Jag ansöker härmed om att få dispens för utbyte av mitt enskilda avlopp för min fastighet på Ornö.

Självklart ska de brister åtgärdas, som framkommit vid er inventering och inspektion under 2011 och 2012. Jag vill dock att kommunen skall skapa en gemensam lösning där Tornberget projekterar för nytt reningsverk för kommunens fastigheter som även vi andra i Kyrkviksområdet kan ansluta oss till.

Detta skulle vara både bättre för miljön och mera kostnadseffektivt för alla än om varje fastighetsägare tvingas installera en egen liten anläggning.

Jag vill även invänta att kommunen tillsätter den utlovade VA-konsulten så att vi kan få oberoende stöd i denna viktiga fråga.

Med vänlig hälsning,

Förnamn Efternamn

Fastighetsbeteckning:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Om din fastighet ligger i Mörbyfjärden 

Om du har gått med i ideella föreningen Mörbyfjärden ARV som projekterar ett gemensamt minireningsverk för de centrala kvarteren Konvaljeholmen, Lill-Brevik, Stor-Brevik, Breviksängen och Norra Gärdet, och betalat in din insats, så behöver du inte göra någonting, alla medlemmar får dispens automatiskt.

Om du bor i övriga kvarter så kan du starta en egen förening ihop med dina grannar för att projektera ett minireningsverk och därmed få dispens.

Mer information finns på: http://morbyfjarden.se/?p=667

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Om din fastighet ligger i övriga områden:

Det är troligen mycket svårt att få dispens, de möjligheter som har nämnts är att man tänker gå med i en lokal  gemensamhetsanläggning samt att man inte kan hitta entreprenör.  Se anteckningarna från mötet med SMOHF och kommunen: http://morbyfjarden.se/?page_id=409

Nedan är ett utkast som du kan utgå ifrån:

Avlopp – Dispensansökan Ornö

Jag ansöker härmed om att få tidsdispens för utbyte av mitt enskilda avlopp för min fastighet på Ornö.

Självklart ska de brister åtgärdas, som framkommit vid er inventering och inspektion under 2011 och 2012.

Jag vill invänta VA-planen där även vatten och avlopp ska ingå samt att kommunen tillsätter den utlovade VA-konsulten så att vi kan få oberoende stöd i denna viktiga fråga.

Jag vill även få respit för att hinna få in jämförande anbud från olika entreprenörer.

Med vänlig hälsning,

Förnamn Efternamn

Fastighetsbeteckning:

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gammal information från 2012:

Under 2012 har Haninge kommun inventerat avloppen på Ornö. Detta sker genom dotterbolaget Södertörns Miljö  & Hälsoskyddsförbund (SMOHF)  som har mandat att inventera och utfärda förelägganden. Däremot är man förhindrad att ge råd till oss medborgare om hur kraven ska uppfyllas, detta för att inte påverka konkurrensen mellan den fria marknadens aktörer. Föreningen Ornöborna tycker att kommunens tjänstemän borde göra skäl för benämningen och stå till medborgarnas tjänst.  När dotterbolaget nu kräver att medborgarna skyndsamt gör dyrbara investeringar för att uppfylla kraven, begär vi att man besinnar sig och ger tid för att söka gemensamma lösningar som t.ex. minireningsverk.

Skrivelse, begäran om dispens för hela Ornö i avloppsfrågan, augusti 2012

Skrivelse, om avloppsfrågan, juni 2012

Skrivelse, om inventeringsavgiften, april 2012