Föreningen Ornöborna

Ornöborna är en ideell förening som bildades 2002. Vid denna tidpunkt fanns redan Ornö Skärgårds Intresseförening, OSIF. Då OSIF är medlem i SIKO har endast de bofasta medlemmarna rösträtt.
Av denna anledning bildades Ornöborna; föreningen som tillåter både bofasta och fritidsboende rösträtt. Föreningen har 2012 cirka 120 betalande medlemmar.
Det första året styrdes föreningen av en interimsstyrelse; den första riktiga årsstämman föreningen hade var år 2003. Föreningens stadgar är daterade 2002. Föreningen är skriven på Ornö.

“Föreningen Ornöborna skall verka för en humanistisk, teknisk och ekonomisk utveckling på Ornö. Det betyder att hänsyn blir ett nyckelord i alla föreningens göranden och låtanden. Föreningen skall stärka gemensamheten mellan fast och fritidsboende på Ornö med omkringliggande öar. Det handlar om att penetrera och driva frågor om utveckling och samtidigt ta hänsyn till mänskliga värden. bl.a. på ett sådant sätt att Ornös naturliga särart inte på det minsta sätt äventyras. Ornöborna måste alltså vara rädda om utvecklande idéer, naturen och människor på ön. Och allt detta samtidigt.”

Föreningens policy-deklaration

Nu finns vi även på Facebook!

Stadgar2002