Avloppen

Under 2012 har Haninge kommun inventerat avloppen på Ornö. Detta sker genom dotterbolaget Södertörns Miljö  & Hälsoskyddsförbund (SMOHF)   som har mandat att inventera och utfärda förelägganden. Däremot är man förhindrad att ge råd till oss medborgare om hur kraven ska uppfyllas, detta för att inte påverka konkurrensen mellan den fria marknadens aktörer. Föreningen Ornöborna tycker att kommunens tjänstemän borde göra skäl för benämningen och stå till medborgarnas tjänst.  När dotterbolaget nu kräver att medborgarna skyndsamt gör dyrbara investeringar för att uppfylla kraven begär vi att man besinnar sig och ger tid för att söka gemensamma lösningar som t.ex. minireningsverk.

Texter med underlag för dispensansökningar

Skrivelse, begäran om dispens för hela Ornö i avloppsfrågan, augusti 2012

Skrivelse, om avloppsfrågan, juni 2012

Skrivelse, om inventeringsavgiften, april 2012

Leave a Reply