Bevara Huvudskär

Huvudskärs framtid är under diskussion. Tänk om det blir som på nedre bilden. Samma vy, 2 versioner. Läs senaste inlägget, publicerat av de samarbetande föreningarna på Ornö september 2012.

Ornöföreningarnas skrivelse till Fortverket, september 2012.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply