Ornöenkäten 2011

Under 2011 har alla hushåll på Ornö fått tillfälle att besvara en enkät avsedd som underlag för Framtidsgruppens arbete. Kommunens tjänstemän har sammanställt svaren i diagramform och i en sammanfattning.

Leave a Reply