Övriga ärenden

  • En uppmuddring av kyrksundet – för att återskapa det sund som nu vuxit igen samt att förbättra vattencirkulationen i kyrkviken
  • Påkoppling av färskvattenledning till Mörbyfjärden – då Dalarö kommer att få en ny färskvattenledning, har föreningen påtalat behovet av en avstickare till Mörbyfjärdens tomtområde
  • Bostäderna på kyrkmalmen – ypperligt tillfälle att förbättra VA till bygdegård, skola och kringliggande fastigheter
  • Nytt färjeläge, fastlandet – sommartid råder det nästintill kaos vid färjeläget på Dalarö