Historik

Tidiga bosättningar har hittats från bronsåldern, med stenrösen, de finner man sydost om Hässelmara.
JärnbrukRester från järnbruk med masugn från 1637 finner man i Lättinge.
Gamla Sundby (som brändes ned av ryssen 1719); ruinen finns kvar intill Maren.
Långviksgruvan – det största gruvbrottet som bröt fältspat och var aktivt mellan 1914-1965. Idag finns gruvgång, räls och dagbrott bevarade.