Allmänt

Ornö är den största ön i Stockholms södra skärgård och tillhör Haninge kommun.

Ön är cirka 15 km lång och är 3-4 km bred; arean uppmäter 4 899 hektar.

Ornö nås med bilfärja och på Ornö finns väg som sträcker sig från Skinnardal i norr till Lättinge i söder. Den nordligaste delen av ön med områdena Söderviken och Ornöboda nås med båt.

Ornö har cirka 300 bofasta invånare, men under sommarhalvåret stiger antalet väsentligt då det finns ett antal större fritidshusområden på Ornö.