Natur

Älg och rådjur är vanligt förekommande på Ornö. Havsörn, fiskgjuse och ormvråk häckar i ett flertal av Ornös skogsområden. Även storlom förekommer vid vissa sjöar.
På norra delen av ön finner man, som tidigare sagt, bronsålderslämningar. Men viktigast av allt finner man häckningsplatser för havsörn. Blir ett, redan etablerat havsörnsbo ledigt, (p.g.a. att ett tidigare par inte överlevt) så tar ett nytt par deras boning. Det vill säga att havsörnarnas boningar är permanenta, det är bara invånarna som förändras.
På södra ön finner man Sundby naturreservat, med bl.a. Mane äng med sina uråldriga ekar samt den känsliga ekologin kring Maren.
Storstockholms läns djupaste insjö, Stunnträsk, finns på Ornö. Den mäter hela 40 m på det djupaste stället.

Leave a Reply