Bygdegården

 

Byggnationen påbörjades 1937 och invigdes troligtvis året därpå. Bygdegården drevs av Ornös ungdomsförening som senare blev ”bygdegårdsförening”.

Från början bestod byggnaden av stora salen och lilla salen samt ett litet kök.

1987 byggdes, med kommunens hjälp, en stor avdelning till för att kunna inrymma barnomsorg, bibliotek, post och distriktssköterskemottagning.

Idag finns biblioteket kvar och skolbarnen använder den stora salen som idrottslokal.

Sedan ett tiotal år tillbaka huserar här en krog.

Leave a Reply