Klockargården

Denna byggnad byggdes 1864. Platsen kallades tidigare för ”Klockargården”. Huset har tjänat som skolsal, lärarbostad och mottagning. Är numera endast lärarbostad.

I dagsläget så fungerar Klockargården som evakueringslokal för förskola och skola tills den riktiga skolan har renoverats klart.