Rosirska gravkapellet

Kapellet byggdes 1771 som en tillbyggnad av den gamla kyrkan. Det är ett äreminne över friherre Johan Rosirs älskade maka Ulrica Bedoire och har fått sitt namn av Johan Rosir, som vid denna tidpunkt ägde Sundby Gård. ”Vallpojken” från Västergötland som blev hovrättspresident, adlad och inrättade Sundby fideikommiss.

Johan Rosir (född Rozir) föddes 29 november 1709 av fattiga föräldrar och dog den 14 juni 1789.