Skolan

Ornö skola byggdes 1907 under ledning av byggmästare E Jansson och arbetet utfördes av de bofasta på Ornö. Den dåvarande grevinnan Rose Stenbock skänkte timret till bygget. Skolan invigdes 18 oktober samma år.

Innan skolan byggdes var det skola i Sockenstugan, som ligger mittemot den nuvarande skolan. Det var mellan 1842-1845. Även lärarbostaden var där under denna tid.

För närvarande är skolan under renovering och väntas tas i bruk igen höstterminen 2018.