Sockenstugan

Ornö muséum

Sockenstugan är en så kallad parstuga från omkring 1740. Det var en lokal för socknens olika råd, stämmor och styrelser. ”Ornö krogh” var inrymd här från 1781 till c:a 1800.

När folkskolestadgan, från 1842, nådde Ornö 1845 fick huset till och från tjäna som skolsal och lärarbostad.

Mellan c:a 1880-1950 fungerade stugan som fattigstuga.

Från 1953 har den fungerat som museilokal, med insamlade föremål från bygden, vilka idag utgör stommen i basutställningen.