Ornöfärjan

I och med Ornöfärjans samfällighetsförening inbjöd till en extrastämma (16/12-19)för att besluta om att ta lån för att investera i ett nytt färjfäste, flytta ett samt renovera ett för att ha i reserv; valde Föreningen Ornöborna att sända bifogat mail till Ordförande i Ornöfärjans samfällighet, Ordförande i Haninge kommuns styrelse och stadsbyggnadsnämnd samt Enhetschefen för utredning på Trafikverket. Se bilaga: Färjan 200117
Lägg där till att alla som äger en fastighet på Ornö måste vara med i Ornöfärjans samfällighet och därmed blir borgenärer för ett lån.
Vi i Föreningen Ornöborna har alltid sett en skillnad på beställare och entreprenör, d.v.s. Ornöfärjans Samfällighetsförening beställer och betalar för utförandet av färjetrafiken av entrepenören Ornö Sjötrafik AB.

Posted in Nyheter

Haninge kommun bjuder in pensionärer till vårt digitala samhälle

Haninge kommun bjuder in alla från 65 år och uppåt till att lära sig mer om vårt digitala samhälle. För mer information och anmälan, klicka på länken: Mer_Digital_Haninge_del_1_Poster_A3

Posted in Nyheter

Minnesanteckningar 190814

Onsdagen den 14:e augusti välkomnade vi Kristina Yngwe (ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet), Gustav Hemming (Skärgårdsregionsråd), Petri Salonen (ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Haninge kommun) och Ulla-Britt Öhman (vice ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Haninge kommun. Skärgårdsrådet, Haninge kommun)
Med på mötet var markägare Catharina Stenbock Lewenhaupt, Lolotte Stenbock Lilliehöök, Axel Lilliehöök och Staffan Paues. Från föreningen Ornöborna närvarade ordförande Per-Erik Åkerman, vice ordförande Bo Granström samt sekreterare Beryl Granström. Här kan ni läsa Minnesanteckningarna från mötet: 190814

Posted in Nyheter

Föreningen Ornöbornas årsmöte 2019

Föreningen Ornöborna håller sitt årsmöte lördagen den 13:e april kl 14.00 i Bygdegården, Ornö.
Alla är välkomna att delta, men endast medlemmar har rösträtt. Läs gärna dokumentet “Idéprogram: Ornö 2025-en gemensam vision”som finns här på vår hemsida.
IMG_2634
Är Du inte redan medlem så har vi Swish: 1231839638. Det går också bra med plusgiro: 36 59 60-4. Och medlemsavgiften är endast 125 kr/år.
Varmt välkomna!

Posted in Nyheter

Höstmarknaden Kyrkviken

Vi var närvarande på Höstmarknaden och vi tackar för visat intresse och givande samtal!IMG_2619

Posted in Nyheter

Svar på våra inlämnade frågor?…

Föreningen Ornöborna fick ett snabbt svar av Haninge kommuns styrelseordförande Meeri Wasberg:
Svar på brev från Föreningen Ornöborna om ornöfärjan 1 och 2017_143_AVS_Farjelinjen_Dalaro_Orno_v1_0 1
Tack för snabbt svar, men det var inte riktigt svar på frågorna… Förtsättning följer.

Posted in Nyheter

Färjan och vattenförsörjning på Ornö

Den 6:e augusti lämnade Föreningen Ornöborna in följande dokument till Haninge kommun:
Färjan och H2O

Posted in Nyheter