Minnesanteckningar från uppföljningsmöte Ö för Ö 180602

I lördags ägde ett Ö för Ö-uppföljningsmöte rum gällande projektet Ornö 2025 – Visionen.
Här nedan kan man läsa de minnesanteckningar som fördes under mötet. Läs gärna!
180602

Posted in Nyheter

Information från föreningen Ornöborna

ORNÖBLADET 1Vi i föreningen Ornöborna har tagit ett beslut om att ge ut “Ornöbladet” en gång per kvarttal.
Vi kommer att sätta upp detta blad på vissa ställen runt ön som vi tror får flest läsare.
Har Ni synpunkter på detta eller har Ni frågor Ni vill att vi skall ta upp, maila gärna styrelsen på:
styrelsen@ornoborna.se
Och om Ni vill bli medlem i föreningen så sätt in 125 kr på pg. 36 59 60-4. 25kr av medlemsavgiften går oavkortat till Sjöräddningsstationen Ornö.

Posted in Nyheter

Lite ny och uppdaterad information om vår arbete

Vi jobbar långsiktigt i många frågor, läs gärna det bifogade Ornöbladet! IMG_1579ORNÖBLADET

Posted in Nyheter

Ö för Ö – Ornö skärgård 16-17 februari 2017

Länsstyrelsen bjuder in till Ö för Ö. Syftet är att skapa samarbete mellan lokala och offentliga aktörer inom service- och utvecklingsfrågor i Ornö skärgård. Länsstyrelsen arbetar nedifrån och uppåt, vilket betyder att en lokal förankring är central.

Under dagarna kommer vi tillsammans att arbeta fram gemensamma prioriteringar för Ornö skärgårds fortsatta utveckling samt försöka enas om insatsområden utifrån lokala behov. Dagarna riktar sig till företagare och boende i Ornö skärgård samt till tjänstemän och politiker från Haninge kommun, Länsstyrelsen, Landstinget, SIKO och Skärgårdsstiftelsen.

Konferensens upplägg bygger på att deltagarna medverkar båda dagarna.

Anmäl ditt deltagande så snart som möjligt men SENAST fredag 20:e januari.

Länsstyrelsen kommer att uppdatera anmälningssidan med program och underlag när konferensen närmar sig.

Gör din anmälan här:
http://sv-se.invajo.com/event/länsstyrelsenistockholm/ÖförÖornöskärgård

För mer information:
www.oforo.se

Kontakt:
Rebecca Berlin
rebecca.berlin@lansstyrelsen.se
010-223 13 66

img_9587

Posted in Nyheter

Ö för Ö Informationsmöte – Ornö

Kom och lyssna och inspireras av vad Ö för Ö innebär!
“Huvudinriktningar i Länsstyrelsens arbete med Stockholms skärgård är att medverka till att göra det lättare att bo och verka i skärgården bland annat genom att bibehålla och utveckla lokal service.”
Tomas Norberg från Länsstyrelsen kommer och informerar om “Ö för Ö – metoden.
Se bifogad inbjudan: Inbjudan Ö för Ö Ornö Information 24_9

Välkomna!

Posted in Nyheter

Färjelinjen Dalarö-Ornö

Tisdagen den 7:e juni höll Ramböll; på uppdrag av Trafikverket, ett Dialogmöte i Dalarö Tullhus gällande färjelinjen Dalarö-Ornö. Se inbjudan här: Inbjudan_Dialogmöte.
Föreningen Ornöborna var representerade utav Göran Ekström, som även framförde föreningens synpunkter. De kan ni läsa här: Åtgärdsvalsstudie_Färjetrafiken_Ornö_Dalarö_OB_Synpunkter

Posted in Nyheter

Informationsmöte om Leader Stockholmbygd

Tisdagen den 19:e april kl 18 kommer det att hållas ett informationsmöte om Leader.
Plats: Bygdegården, Ornö.
Se hela kallelsen här Infomöte om Leader_FF
Varmt välkomna!

Posted in Nyheter