När markägaren presenterade planer på att hyra ut mark till ett Vindkraftsföretag uppstod stora protester runt om på Ornö. Föreningen Ornöborna jobbade hårt för att förhindra detta och lyckades. Idag är det här området på norra Ornö ett naturreservat.

Användningen av Stockholms skärgård är såväl en lokal som regional fråga. Andra kommuner har haft synpunkter på de aktuella planerna och Länsstyrelsen i Stockholms län har utsett flera områden ute till havs som Riksintresse för vindkraft. Ornöborna har inget emot en etablering av vindkraftverk i en miljö där de inte stör människor, natur och kultur. Varför inte etablera vindkraft i de av Länsstyrelsen anvisade områdena i större vindkraftsparker? Vindkraftverk skall naturligtvis placeras i den mest lämpliga miljön. Ornö är ingen lämplig placering och gör mer skada än nytta. 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå