Hållbar energianvändning i skärgården

Posted in Nyheter

Tidningen mitt i Haninge

Information om frågor som Föreningen Ornöborna arbetar med:

Efter oktober 2020 så distribueras inte den samhällsinformerande gratistidningen Mitt i Haninge i brevlådorna på Ornö.

Det beror på att de som ger ut tidningen gått från att låta Post Nord dela ut tidningen till att låta SDR (Svensk Direkt Reklam) dela ut Mitt i Haninge.

På redaktionen för Mitt i tidningarna svarar man att: “Detta är inget vi aktivt jobbar med. Alla kan ta del av tidningsinnehållet digitalt. Vi lever i en demokrati och välkomnar allas synpunkter.”

Vidare så är man på redaktionen för tidningen Mitt i Haninge medvetna om att det är flera personer från Ornö som anmält sitt missnöje med att tidningen har uteblivit.

Sedan tidigare så har föreningen Ornöborna tagit upp frågan ett antal gånger i Haninge Kommuns Skärgårdsgrupp. Där har vi tyvärr inte heller nått något gehör. Det senaste försöket att belysa detta var via ett mail till Tidningen Skärgårdens chefredaktör. Hans svar var att han skulle tala med sina kollegor och se ifall detta var en fråga de skulle engagera sig i.

Så, fortsättning följer i denna fråga innan vi kan se en lösning.

Styrelsen i föreningen Ornöborna lägger många ideella timmar på att värna om att Ornöborna (fastboende och fritidsboende samt alla på omkringliggande öar) skall ha det så bra som möjligt.

Styrelsen

Föreningen Ornöborna

Posted in Nyheter

Vi har bytt bank

Hej Alla,
Föreningen Ornöborna har bytt bank till Handelsbanken Dalarö.
Nytt kontonummer är: 5555-2087.

Vi i styrelsen önskar alla gamla och nya medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År,
var rädda om varandra!

Posted in Nyheter

Föreningen Ornöbornas stadgar

IMG_2673

Hej Alla,
Eftersom vi i styrelsen jobbar med att ändra våra stadgar så här i vår digitala värld, har jag som sekreterare skrivit av våra nuvarande stadgar i ett nytt dokument. Stadgar2002
För alla som vill se våra original stadgar, finner man dem (om man dubbelklickar på) rubriken Föreningen Ornöborna. Där i löpande text kommer ordet stadgar upp i blå text. Dubbelklickar man där så kommer våra original stadgar upp.
Nu jobbar vi vidare i styrelsen och hälsar nya medlemmar och hösten välkommen!

Posted in Nyheter

Årsmötesprotokoll 200829

IMG_2664

Hej Alla,
I lördags kunde föreningen äntligen genomföra vårt ordinarie årsmöte efter vårens försening.
Nio tappra medlemmar närvarande. Styrelsen kommer att jobba vidare med de ärenden som årsmötet beslutade.
Se bifogat protokoll: ÅM2020

Posted in Nyheter

Uppdatering föreningen Ornöbornas årsmöte

Nu har vi skickat ut kallelse till årsmöte och hoppas på att vädergudarna är med oss.

Väl mött!IMG_2647

Posted in Nyheter

Återvinningsstation Ornö

IMG_2646
Äntligen så har vi en Återvinningsstation på en plats som passar oss alla.
Och det betyder också att vi alla har ett ansvar. Ett ansvar att INTE slänga saker bredvid fyllda kärl.
NEJ. Nedan följer information om hur man meddelar FTI att komma och tömma kärlen:
1/Gå in på www.ftiab.se – klicka in på felanmälan och följ anvisningarna
2/Synpunkter på stationen mailas till: kontakt@ftiab.se
3/Vill Du/Ni prata med någon, ring 020-088 03 10

Och med denna information så önskar vi att alla tänker på att hålla snyggt kring vår återvinningsstation.
Tack!

Posted in Nyheter