Vi har bytt bank

Hej Alla,
Föreningen Ornöborna har bytt bank till Handelsbanken Dalarö.
Nytt kontonummer är: 5555-2087.

Vi i styrelsen önskar alla gamla och nya medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År,
var rädda om varandra!

Posted in Nyheter

Föreningen Ornöbornas stadgar

IMG_2673

Hej Alla,
Eftersom vi i styrelsen jobbar med att ändra våra stadgar så här i vår digitala värld, har jag som sekreterare skrivit av våra nuvarande stadgar i ett nytt dokument. Stadgar2002
För alla som vill se våra original stadgar, finner man dem (om man dubbelklickar på) rubriken Föreningen Ornöborna. Där i löpande text kommer ordet stadgar upp i blå text. Dubbelklickar man där så kommer våra original stadgar upp.
Nu jobbar vi vidare i styrelsen och hälsar nya medlemmar och hösten välkommen!

Posted in Nyheter

Årsmötesprotokoll 200829

IMG_2664

Hej Alla,
I lördags kunde föreningen äntligen genomföra vårt ordinarie årsmöte efter vårens försening.
Nio tappra medlemmar närvarande. Styrelsen kommer att jobba vidare med de ärenden som årsmötet beslutade.
Se bifogat protokoll: ÅM2020

Posted in Nyheter

Uppdatering föreningen Ornöbornas årsmöte

Nu har vi skickat ut kallelse till årsmöte och hoppas på att vädergudarna är med oss.

Väl mött!IMG_2647

Posted in Nyheter

Återvinningsstation Ornö

IMG_2646
Äntligen så har vi en Återvinningsstation på en plats som passar oss alla.
Och det betyder också att vi alla har ett ansvar. Ett ansvar att INTE slänga saker bredvid fyllda kärl.
NEJ. Nedan följer information om hur man meddelar FTI att komma och tömma kärlen:
1/Gå in på www.ftiab.se – klicka in på felanmälan och följ anvisningarna
2/Synpunkter på stationen mailas till: kontakt@ftiab.se
3/Vill Du/Ni prata med någon, ring 020-088 03 10

Och med denna information så önskar vi att alla tänker på att hålla snyggt kring vår återvinningsstation.
Tack!

Posted in Nyheter

Föreningens årsmöte 2020

Hej alla nuvarande och blivande medlemmar!

Under rådande omständigheter med coronavirusets härjningar vet vi i styrelsen inte idag när vi kan hålla vårt årsmöte. Vi håller oss uppdaterade och så snart Folkhälsomyndigheten ger klartecken om att vi kan samlas igen utan att behöva tänka på fysisk social distansering kommer vi att kalla till årets årsmöte.

Tills dess: Var rädda om varandra och håll ut!

/Styrelsen i föreningen Ornöborna

Posted in Nyheter

Ornöfärjan

I och med Ornöfärjans samfällighetsförening inbjöd till en extrastämma (16/12-19)för att besluta om att ta lån för att investera i ett nytt färjfäste, flytta ett samt renovera ett för att ha i reserv; valde Föreningen Ornöborna att sända bifogat mail till Ordförande i Ornöfärjans samfällighet, Ordförande i Haninge kommuns styrelse och stadsbyggnadsnämnd samt Enhetschefen för utredning på Trafikverket. Se bilaga: Färjan 200117
Lägg där till att alla som äger en fastighet på Ornö måste vara med i Ornöfärjans samfällighet och därmed blir borgenärer för ett lån.
Vi i Föreningen Ornöborna har alltid sett en skillnad på beställare och entreprenör, d.v.s. Ornöfärjans Samfällighetsförening beställer och betalar för utförandet av färjetrafiken av entrepenören Ornö Sjötrafik AB.

Posted in Nyheter