Föreningen Ornöborna 20 år

Tjugoårsjubilaren reflekterar över åren som gått

År 2022 var det tjugo år sedan föreningen Ornöborna bildades. Orsaken till att föreningen bildades var att även fritidsboende på Ornö skulle få rösträtt. Den ideella förening som redan fanns på Ornö tillät bara att fastboende hade rösträtt. Vi i föreningen Ornöborna hade både ett samarbete och kommunikation med den redan existerande föreningen fram tills att den föreningen lades ned.

Under årens lopp så har vi arbetat med en rad olika ärenden, stora som små. En del har vi lyckats med, andra har vi inte lyckats med. En del projekt har/är små och kortsiktiga, andra har varit/är stora och långsiktiga. Nedan kommer ett axplock av de frågor vi har arbetat; och i vissa fall fortfarande arbetar med:

Väntkuren i Hässelmara – Den gamla väntkuren i Hässelmara blev krockskadad. Föreningen Ornöborna lyckades med att en ny väntkur uppfördes.

Rädda Huvudskär – När Fortifikationsverket meddelade att de skulle avyttra sin mark på Huvudskär lyckades föreningen Ornöborna tillsammans med andra eldsjälar förhindra att den marken såldes till privatpersoner. Om marken skulle ha sålts till privatpersoner skulle det ha inneburit att allmänheten hade mist möjligheten att besöka Huvudskär. Nu tog Skärgårdsstiftelsen över.

Vindkraftspark på norra Ornö – När markägaren presenterade att hon hade planer på att hyra ut sin mark till ett Vindkraftsföretag uppstod stora protester runt om på Ornö. Föreningen Ornöborna jobbade hårt för att förhindra detta och lyckades. Idag är det här området på norra Ornö ett naturreservat.

Toalett vid Ornö kyrka – Detta är en fråga som har hängt med i många år och som vi ännu ej har lyckats med.

Återetablera vattenförbindelse mellan Lervassaviken – Kyrkviken – Denna fråga är numera överlåten till den grupp som arbetar med ”Gäddfabriken” i Lervassaviken.

Enkät till alla på Ornö – Tillsammans med OSIF arbetade vi fram en undersökningsenkät till alla på Ornö. Haninge kommun hjälpte till att distribuera den. Både enkätfrågor och svar finns att läsa på föreningen Ornöbornas hemsida: www.ornöborna.se

Samla alla hantverkare på ön/kontaktinfo samlat på vår hemsida – Den här frågan har vi inte lyckats med då gensvaret från alla hantverkare var svalt/obefintligt.

Gemensamt avlopp/reningsverk i Kyrkviken – Föreningen Ornöborna arbetade fram allt grundmaterial och tillstånd för en gemensam avloppsanläggning/reningsverk i Kyrkviken. Eftersom vi är en ideell förening utan någon egen mark i området lämnades allt material och tillstånd till den förening som bildades för frågan: KOVA.

Länsstyrelsens ”Ö för Ö” projekt – Föreningen Ornöborna arbetade fram ett dokument ”Ornö 2025 en gemensam vision – Idéprogram”. Man kan läsa dokumentet i sin helhet under rubriken Projekt

Flytt av Återvinningscentralen – Vi samarbetade med Mörbyfjärdens samfällighetsförening med att flytta återvinningscentralen från Brevik till den plats där den finns idag.

Human Bridge klädinsamling – Vi ordnade med att Human Bridge kom och ställde upp tre insamlingskärl på Ornö. För allas information så kommer de att byta ut det kärl som inte fungerar i dag (det kärl som blev påbackat och föll omkull).

Belysningen vid parkeringen Hässelmara – Under många år fungerade inte belysningen vid parkeringen. Föreningen Ornöborna lyckades till slut med att belysning nu fungerar igen.

Året runt öppen toalett Dalarö – Den här frågan har vi envetet jobbat med under lång tid. Än har vi inte lyckats med att få till ett tillfredsställande resultat i frågan.

Tidningen Mitt i Haninge – När man bytte distributör från Post Nord till SDR (svensk direkt reklam) slutade vi på Ornö att få tidningen i våra brevlådor. Vi har åtskilliga gånger tagit upp frågan i Skärgårdsgruppen utan resultat. Vi har mailat direkt till redaktörerna på tidningen men fått svaret att de inte har i sina planer att ändra på något. Vi och många andra jobbar envetet vidare med att åtminstone få ut en hög tidningar till Ornö. Bara för att vi på Ornö skall få möjligheten att ta del av den samhällsinformation som står i tidningen.

Tycker Du/Ni att vi har arbetat (och arbetar) med frågor som är viktiga för Dig/Er får ni gärna stötta oss genom att bli medlem. Det är enkelt och smidigt: sätt in 150:- på Bg. 5555-2087

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå