Ornö 2025 – En gemensam vision

I samverkan med Länsstyrelsens projekt Ö för Ö arbetade Föreningen Ornöborna fram ett dokument ”Ornö 2025 en gemensam vision – Idéprogram”.

Nedan utdrag ur Länsstyrelsens information om Ö för Ö

Huvudinriktningar i Länsstyrelsens arbete med Stockholms skärgård är att medverka till att göra det lättare att bo och verka i skärgården bland annat genom att bibehålla och utveckla lokal service. Att bredda näringslivet, vårda och utveckla natur- och kulturvärden, erbjuda rika möjligheter till upplevelser och friluftsliv ges förutsättningar för att boende och företagare kan etableras. På Länsstyrelsen arbetar vi inom alla dessa områden.

Det finns ett antal övergripande strategier som olika myndigheter och organisationer producerat vilka tar fasta på hur skärgården på bästa sätt ska utvecklas. Vi har sett att det finns en avsaknad av praktiskt arbete för att genomföra strategierna, vilket är det Ö för Ö bidrar med.

Läs mer i dokumentet Ornö 2025 – En gemensam vision

Ornö 2025 En gemensam vision

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå